Wyszukiwarka
Wizyt:
Dzisiaj: 7Wszystkich: 96731

Regulamin

Sklep "Exclusive" działający pod adresem internetowym www.exclusive-sklep.pl, z siedzibą w

 

Żyrardowie kod 96-300, ul. Nietrzebki 16/14.

 

NIP: nr 827-183-61-86.

 

REGON nr: 142181744.

 

Działalność gospodarcza zarejestrowana pod numerem ewidencyjnym 12109 w ewidencja działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Żyrardów.

 

Dane kontaktowe::

e-mail: poczta@exclusive-sklep.pl

tel. 663 670 434

 

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Exclusive, ul. Nietrzebki 16/14, 96-300 Żyrardów. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu wystawienia FV lub wypełnienia listu przewozowego przesyłki. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania poprzez kontakt: poczta@exclusive-sklep.pl

 

 1. Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

 2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana wiadomość e-mailem, informująca o złożeniu zamówienia.

 3. Realizacja zamówienia następuje, gdy do sklepu dotrze od Kupującego e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

 4. Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:

  • w przypadku płatności „za pobraniem” - 3 dni robocze od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia;

  • w przypadku płatności przelewem – 3 dni robocze od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu.

 

Dane potrzebne do realizacji przelewu::

 

Monika TWORO

 

96-300 Żyrardów ul. Nietrzebki 16/14

 

konto PEKAO. SA  nr: 68 1240 3350 1111 0010 8744 1102

 

 1. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego. Przewidywany czas dostawy - 3 dni robocze.

 2. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostaw.

 3. Sprzedający zobowiązuje się do wysłania rzeczy bez wad.

 4. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

 5. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

 6. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

 7. Za zamówiony towar Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:

  • przy odbiorze: należność pobiera kurier, poczta,

  • przelewem bankowym na konto sklepu.

  • szybki przelew transferuj.pl
 8. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem Kuriera, Poczty Polskiej, paczkomatu InPost zgodnie z wyborem kupującego.

 9. W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz Ustawa z 30 maja 2014 roku „o prawach konsumenta” (Dz. U. 2014 r. poz. 827).

 10. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 11. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym „Exclusive”, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r.. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 roku poz. 1000 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

 12. Zwrot towaru. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku „o prawach konsumenta” (Dz. U. 2014 r. poz. 827) . Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od zawarcia umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ww. ustawy. Kupujący odstępuje od umowy poprzez przesłanie sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu lub z wzorem umieszczonym w Załączniku nr 2 Ustawy z 30 maja 2014 roku „O prawach konsumenta”(Dz. U. 2014 r. poz. 827)drogą elektroniczną, pocztą lub kurierem. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymanym wraz z nim rachunkiem lub fakturą VAT. Pieniądze zostaną zwrócone nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy lub do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedający zobowiązuje się zwrócić kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył kupujący, chyba że kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy .

 13. Reklamacje. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go na adres "Exclusive" ul. Nietrzebki 20/4, 96-300 Żyrardów. Do odsyłanego towaru należy dołączyć rachunek lub FV oraz opis przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inny dostępny w sklepie towar. Koszt odesłania towaru pokrywa sprzedający.

 14. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie lub innym wybranym przez kupującego. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

 

...............................................                                                                                                                 ......................, dn. ......................

 

...........................................

 

................................................

 

imię, nazwisko i adres konsumenta

 

..........................................

 

..........................................

 

..........................................

 

..........................................

 

nazwa i adres przedsiębiorstwa

 

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆOświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr …........... zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ...................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................
podpis konsumenta